Przepisy dotyczące dozwolonych prędkości są skomplikowane i nie zawsze logiczne. Sprawdź swoją wiedzę.

Kierowcy muszą się mieć na baczności, ponieważ czyha na nich kilka pułapek związanych z ograniczeniami prędkości. Nawet nieświadomie można złamać przepisy. Przykładem może być kierowca, który w obszarze zabudowanym ciągnie przyczepę. Widząc znak podwyższający prędkość np. do 60 km/h, może jechać z taką prędkością. Jeśli natomiast drogowcy ustawili "siedemdziesiątkę", w dzień nie ma praw poruszać się z prędkością większą niż 50 km/h. Powód? Znaki podwyższające prędkość większą niż 60 km/h nie dotyczą pojazdów z przyczepą. Co zrobić, aby nie dostać mandatu za zbyt szybką jazdę?

 

Widząc znak ograniczenia prędkości, trzeba wiedzieć, do którego miejsca to ograniczenie obowiązuje. Większość kierowców uważa, że do najbliższego skrzyżowania. Jest to prawda, ale z pewnymi wyjątkami. Po pierwsze, nie każde "skrzyżowanie" jest w rzeczywistości skrzyżowaniem, a tylko połączeniem dróg. Po drugie, nawet jeśli nim jest, niekoniecznie musi odwoływać ograniczenie.

Niewłaściwa interpretacja odwołania znaku ograniczenia prędkości może sporo kosztować. Pokazujemy w jakich sytuacjach i z jakiego powodu nie są one odwoływane.

 

Ograniczenia prędkości i skrzyżowania oraz połączenia dróg

Skrzyżowanie odwołuje ograniczenie prędkości. Teoretycznie sprawa wydaje się prosta. Trzeba jednak pamiętać o definicji skrzyżowania. Nie każde połączenie dróg jest traktowane jako skrzyżowanie, co oznacza, że nie odwołuje ograniczenia prędkości. Połączenie drogi publicznej z drogą wewnętrzną, gruntową, strefą ruchu czy dojazdem do posesji, nie jest skrzyżowaniem i w związku z tym po jego minięciu nadal trzeba stosować się do obowiązującego wcześniej zakazu. Z kolei na drogach o dwóch jezdniach znaki nie są odwołane, jeśli skrzyżowanie występuje po lewej stronie i nie ma połączenia z jezdnią z prawej strony. Oto przykłady takich sytuacji.

 

Ograniczenie prędkości pod wiaduktem 

Wbrew opiniom niektórych kierowców, ograniczenie prędkości nie będzie odwołane ponieważ droga na wiadukcie nie tworzy skrzyżowania (nie ma połączenia). /Motor
 
 

Ograniczenie prędkości na drodze dwujezdniowej

Widoczne z lewej strony skrzyżowanie nie odwołuje ewentualnych ograniczeń prędkości dla aut jadących w przeciwnym kierunku. /Motor
 
 

 

Ograniczenie prędkości na wiadukcie

Widoczne rozwidlenie odwołuje wcześniejsze ograniczenie. Dlatego przed wiaduktem powtórzono znak ograniczenia, który dotyczy tylko jezdni na wiadukcie. /Motor
 
 
 

Połączenie drogi publicznej z gruntową

 Droga publiczna łączy się z gruntową, co nie jest skrzyżowaniem a połączeniem dróg. Wcześniejsze ograniczenie prędkości nie jest więc odwołane. /Motor
 
Droga publiczna łączy się z gruntową, co nie jest skrzyżowaniem a połączeniem dróg. Wcześniejsze ograniczenie prędkości nie jest więc odwołane. /Motor
 
 

Strefy ograniczenia prędkości

Zasada odwoływania ograniczenia prędkości przez skrzyżowanie obowiązuje, ponieważ drogowcy wprowadzają ograniczenia dotyczące dłuższych odcinków dróg, np. "strefa ograniczenia prędkości" oraz znak informacyjny, a pod nim znak z ograniczeniem prędkości.

 

Strefa ograniczonej prędkości

Tak ograniczona prędkość nie jest odwoływana przez skrzyżowanie. Taki znak musi się znaleźć na każdym wjeździe do strefy. Obowiązuje aż do znaku "koniec strefy". /Motor
 
Tak ograniczona prędkość nie jest odwoływana przez skrzyżowanie. Taki znak musi się znaleźć na każdym wjeździe do strefy. Obowiązuje aż do znaku "koniec strefy". /Motor
 

Ograniczenie pod tablicą "obszar zabudowany" lub "miejscowość"

Ograniczenie pod tablicą "obszar zabudowany" lub "miejscowość" /Motor
 
 
Te ograniczenia obowiązują odpowiednio aż do tablicy "koniec obszaru zabudowanego" lub "koniec miejscowości". /Motor
Te ograniczenia obowiązują odpowiednio aż do tablicy "koniec obszaru zabudowanego" lub "koniec miejscowości". /Motor
 
 

Znaki informacyjne związane z ograniczeniami

Jadąc drogą, na której znaki ograniczają dozwoloną prędkość, należy uważać także na znaki informacyjne. Te mogą - w zależności od sytuacji - podwyższyć lub obniżyć dopuszczalną prędkość. Trzeba pamiętać, że znak ograniczenia prędkości obowiązuje do miejsca ustawienia znaku "strefa zamieszkania", gdzie prędkość jest standardowo ograniczona do 20 km/h. Ograniczenia prędkości odwołuje także znak "obszar zabudowany" lub "koniec obszaru zabudowanego".

 

Droga ekspresowa jednojezdniowa

Na drodze ekspresowej maksymalna prędkość to 120 km/h. Jednak na ekspresówce jednojezdniowej wynosi 100 km/h. /Motor
Na drodze ekspresowej maksymalna prędkość to 120 km/h. Jednak na ekspresówce jednojezdniowej wynosi 100 km/h.
/Motor
 

Ograniczenie i koniec autostrady/drogi ekspresowej

Znak informujący o końcu drogi szybkiego ruchu nie odwołuje ograniczenia prędkości. /Motor
Znak informujący o końcu drogi szybkiego ruchu nie odwołuje ograniczenia prędkości.
/Motor
 

Ograniczenie i początek drogi szybkiego ruchu

Formalnie znak "droga ekspresowa" nie odwołuje znaku ograniczenia prędkości. /Motor
Formalnie znak "droga ekspresowa" nie odwołuje znaku ograniczenia prędkości.
/Motor
 

Ograniczenie i obszar zabudowany

W tym przypadku 70 km/h obowiązuje tylko do miejsca ustawienia znaku "obszar zabudowany" (biała tablica widoczna w tle). /Motor
W tym przypadku 70 km/h obowiązuje tylko do miejsca ustawienia znaku "obszar zabudowany" (biała tablica widoczna w tle).
/Motor
 


Tekst: Sebastian Sulowski, zdjęcia: archiwum

Oryginalny tekst przeczytaj na:
Magazyn Motor