W jaki sposób wygląda egzamin państwowy na prawo jazdy? Postaramy się to zaprezentować w kilku punktach - na początek część teoretyczna.

 Egzamin na prawo jazdy - obsługa pojazdu

 

Ważne informacje dotyczące egzaminu państwowego

Część teoretyczna egzaminu państwowego obejmuje:

1. 20 pytań z wiedzy podstawowej, w tym:

10 pytań o wysokim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego (3 pkt)

6 pytań o średnim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego (2 pkt)

4 pytania o niskim znaczeniu dla bezpieczeństwa lub porządku ruchu drogowego (1 pkt)

2. 12 pytań z wiedzy specjalistycznej w zakresie poszczególnych kategorii prawa jazdy, w tym:

6 pytań o wysokim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego (3 pkt)

4 pytania o średnim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego (2 pkt)

2 pytania o niskim znaczeniu dla bezpieczeństwa lub porządku ruchu drogowego (1 pkt)

 

Czas trwania egzaminu:25 minut.

Cały test jest testem jednokrotnego wyboru, czyli niezależnie od ilości odpowiedzi tylko jedna jest prawidłowa.

Raz udzielona i zatwierdzona odpowiedź jest wiążąca, tzn. nie ma możliwości cofania się do poszczególnych pytań

 

Udzielenie odpowiedzi na zadanie polega na:

1. wyborze jednej z odpowiedziTAK lubNIE  (dotyczy pytań z bazy wiedzy podstawowej) - na przeczytanie treści osoba egzaminowana ma20 sekund, po czym na udzielenie odpowiedzi ma15 sekund
2. wyborze spośród zaproponowanychA,BiCjednej odpowiedzi (dotyczy pytań z bazy wiedzy specjalistycznej) - na przeczytanie pytania i udzielenie odpowiedzi osoba egzaminowana ma50 sekund.

Maksymalna liczba punktów: 74


Minimalna wymagana liczba punktów: 68

 

Zasady obsługi aplikacji do prowadzenia egzaminu i przebieg egzaminu ilustruje film udostępniony przez właściciela systemu teleinformatycznego PWPW S.A.

 

Na dzień dzisiejszy (tj. 27.10.2016 r.) baza pytań egzaminacyjnych stosowana na egzaminie państwowym na prawo jazdy wszystkich kategorii oraz na pozwolenie na kierowanie tramwajem obejmuje 2661 pytań egzaminacyjnych zarówno podstawowych jak i specjalistycznych.

W tym z podziałem na kategorie:

AM - 1179 pytań,

A1 - 1283 pytania,

A2 - 1282 pytania,

A - 1286 pytań

B1 - 1286 pytań

B - 1865 pytań

C1 - 1336 pytań

C - 1350 pytań

D1 - 1330 pytań

D - 1339 pytań

T - 1239 pytań

pozwolenie na kierowanie tramwajem - 452 pytania.

 

Należy również zwrócić uwagę, że większość pytań egzaminacyjnych może być zadana podczas egzaminu dla różnych kategorii prawa jazdy.