OSK Joanna 

Godziny otwarcia:  
  

 

Nasz OSK przy ul. Katowickiej 53
Nasz OSK przy ul. Katowickiej 53
Biuro...
Biuro...
Biuro...
Biuro...
...oraz sala wykładowea.
...oraz sala wykładowea.
...oraz sala wykładowea.
...oraz sala wykładowea.
...oraz sala wykładowea.
...oraz sala wykładowea.
Zajęcia prowadzimy z wykorzystaniem programów symulujących rzeczywiste sytuacje w ruchu drogowym.
Zajęcia prowadzimy z wykorzystaniem programów symulujących rzeczywiste sytuacje w ruchu drogowym.
Zajęcia prowadzimy z wykorzystaniem programów symulujących rzeczywiste sytuacje w ruchu drogowym.
Zajęcia prowadzimy z wykorzystaniem programów symulujących rzeczywiste sytuacje w ruchu drogowym.
Zajęcia prowadzimy z wykorzystaniem programów symulujących rzeczywiste sytuacje w ruchu drogowym.
Zajęcia prowadzimy z wykorzystaniem programów symulujących rzeczywiste sytuacje w ruchu drogowym.