Kategoria A prawa jazdy uprawnia do kierowania motocyklem (motocykl - pojazd samochodowy jednośladowy lub z
bocznym wózkiem – wielośladowy) oraz motocyklem z przyczepą motocyklową o masie nieprzekraczającej masy własnej motocykla i 100 kg.
Wymagany wiek do uzyskania kategorii A to 24 lata jeżeli osoba nie posiadała co najmniej przez 2 lata prawa jazdy kategorii A2.

 

Kategoria A2 prawa jazdy to drugi stopień w drodze do dużego sprzętu i jednocześnie totalna nowość w Polsce. Wymagany wiek dla tej kategorii to 18 lat.Posiadacze A2 mogą jeździć:

a) motocyklem o mocy nieprzekraczającej 35 kW (47,59KM) i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,2 kW/kg, przy czym nie może on powstać w wyniku wprowadzenia zmian w pojeździe o mocy przekraczającej dwukrotność mocy tego motocykla[to oznacza, że np. 96-konnego sprzęta nie można tak po prostu "zdławić"],
b) motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15 kW (20,39KM),
c) pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM;

 

 

Kategoria A1 prawa jazdy może być uzyskana przez osobę, która ukończyła 16 lat. Warto wspomnieć, że zgodnie z literą prawa przystąpienie do egzaminu przez osobę, która nie ukończyła 18 lat, uwarunkowane jest uzyskaniem pisemnej zgody rodziców lub opiekunów. Posiadacze A1 mogą poruszać się:

a) motocyklem o pojemności skokowej silnika nieprzekraczającej 125 cm3, mocy nieprzekraczającej 11 kW (15KM) i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,1 kW/kg,
b) motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15kW (20,39KM),
c) pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM.

 

 

Kategoria AM zastąpi kartę motorowerową. Uprawnia do kierowania motorowerem oraz czterokołowcem lekkim. O kategorię AM można ubiegać się mając 14 lat i uzyskuje się ją taką samą drogą, jak każde inne prawo jazdy. Oznacza to kurs i egzamin państwowy, a nie jak to bywało do tej pory, przychylność nauczyciela WF-u o często nikłych kwalifikacjach. Ci, którzy już posiadają kartę motorowerową i ukończyli 14 lat, podlegają płatnej wymianie karty na prawo jazdy AM z pominięciem egzaminu. Posiadanie jakiejkolwiek innej kategorii oczywiście uprawnia do prowadzenia pojazdów AM. Natomiast posiadanie dowodu osobistego w żaden sposób nie zezwala już na poruszanie się skuterem tak jak to było do tej pory.