Kategoria B prawa jazdy uprawnia do kierowania:

  • pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej (dmc) nieprzekraczającej 3,5 tony (z wyjątkiem motocykla lub autobusu);
  • pojazdem samochodowym o dmc nieprzekraczającej 3,5 tony, z przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej masy własnej pojazdu ciągnącego, o ile łączna dopuszczalna masa całkowita zespołu tych pojazdów nie przekracza 3,5 tony;
  • ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym.
Jeśli posiadacz prawa jazdy kategorii B ciągnie przyczepę lekką (do 750 kg DMC), to dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów może wynieść 4250 kg, przy czym dopuszczalna masa całkowita przyczepy nie może być większa niż połowa masy własnej pojazdu ciągnącego.

 

Kategoria B1 prawa jazdy uprawnia do kierowania czterokołowcem, oraz pojazdami określonymi dla kategorii AM. Wymagany wiek do uzyskania tej kategorii wynosi 16 lat. Przystąpienie do egzaminu przez osobę, która nie ukończyła 18 roku życia, uwarunkowane jest uzyskaniem pisemnej zgody rodziców lub opiekunów. W związku z wieloma wątpliwościami wyjaśniamy pojęcia czterokołowiecoraz czterokołowiec lekki:

Czterokołowiec, to pojazd samochodowy przeznaczony do przewozu osób lub ładunków, z wyłączeniem samochodu osobowego, ciężarowego i motocykla, którego masa własna nie przekracza:

  • w przypadku przewozu rzeczy 550kg,
  • w przypadku przewozu osób 400kg.
Czterokołowiec lekki, to czterokołowiec, którego masa własna nie przekracza 350kg i konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 45 km/h.