Od wejdzie w życie 10 listopada kilka zmian na korzyść zdającego egzamin praktyczny na prawo jazdy.

 Pojazd nauki jazdy

 

Według zapisów nowelizacji rozporządzenia decyzja o przerwaniu egzaminu praktycznego będzie w pełni należała do egzaminatora. Co to oznacza dla zdających i jak to wyglądało do tej pory?

Obecnie istniejące przepisy pozwalały na sytuację, w której egzamin został przerwany na podstawie Tabeli nr 1 z Załącznika nr 2 Rozporządzenia  - czyli spisu zachowań osoby egzaminowanej zagrażających bezpośrednio życiu i zdrowiu uczestników ruchu drogowego skutkujących przerwaniem egzaminu państwowego – PRAKTYCZNIE BEZ WZGLĘDU NA OKOLICZNOŚCI.

Najlepiej obrazującym takie sytuacje przykładem jest najechanie (np. jednym kołem samochodu) na linie podwójną ciągłą na skrzyżowaniu podczas skrętu w lewo.

W większości miast egzaminacyjnych istnieją, cieszące się złą sławą wśród kursantów skrzyżowania – których konstrukcja oraz specyficzny sposób wymalowania linii praktycznie uniemożliwia poprawne wykonanie manewru bez przypadkowego najechania na linie P-4.

Katowice - skrzyzowanie przy KGPKatowice - skrzyzowanie ul. Francuska i ul. ceglana przy WORD

 

W rzeczywistości takie przekroczenie lub najechanie na linie w znacznej większości przypadków nie miało żadnego znaczenia na bezpieczeństwo innych uczestników ruchu – jednak takia sytuacja pozwalała egzaminatorowi zakończyć egzamin praktyczny z wynikiem negatywnym powołując się na wymieniony zapis w rozporządzeniu, a osoba zdająca pozostawała bez szans nawet przy odwołaniu.

Jak poinformował portal ZdamyTo.com od dnia 10 listopada tabela wykroczeń skutkujących przerwaniem egzaminu praktycznego zmieni się na korzyść osób zdających. Poniżej zamieszczamy tabelę, w której uwzględnione są najważniejsze dla Was zmiany.

 

Jest Będzie
Popełnienie błędu wyszczególnionego w tabeli 1 załącznika 2 do rozporządzeniaskutkujeprzerwaniem egzaminu Popełnienie błędu wyszczególnionego w tabeli 1 załącznika 2 do rozporządzenia do może skutkować przerwaniem egzaminu
Trzy lata doświadczenia dla egzaminatora nadzorującego Dwa lata doświadczenia dla egzaminatora nadzorującego
Niezbędny zestaw kategorii dla egzaminatora nadzorującego A, B, C Niezbędny zestaw kategorii dla egzaminatora nadzorującego A, B, C lub A, B, D
 

Dopuszczenie wyłączenia wyłączenie urządzenia rejestrującego przez egzaminatora po zakończeniu egzaminu i omówienia – w celu wyjęcia nośnika danych
Wymagany podgląd rejestrowanego obrazu Możliwość stosowania urządzeń rejestrujących,  sygnalizujących jedynie aktywność funkcji nagrywania
 

Osoba egzaminowana nie wnosi kolejnej opłaty za egzamin za egzamin jeśli nie mógł być on przeprowadzony z przyczyn od nich niezależnych, np. awaria systemu teleinformatycznego, warunki atmosferyczne uniemożliwiające przeprowadzenie egzaminu państwowego, awaria urządzenia rejestrującego
Załącznik nr 2 tabela nr 1:Zachowania osoby egzaminowanej zagrażające bezpośrednio życiu i zdrowiu uczestników ruchu drogowego skutkujące przerwaniem egzaminu państwowego Załącznik nr 2 tabela nr 1: Zachowania osoby egzaminowanej zagrażające bezpośrednio życiu i zdrowiu uczestników ruchu drogowegomogące skutkować przerwaniem egzaminu państwowego
Załącznik nr 2 tabela nr 4 pozycja 2. pkt 2.2) włączenie świateł odpowiednich do jazdy w ruchu drogowym Załącznik nr 2 tabela nr 4 pozycja 2. pkt 2.2) włączenie świateł odpowiednich do jazdy w ruchu drogowym, jeżeli światła nie włączają się automatycznie
Załącznik nr 2 tabela nr 4 pozycja nr 5:Przy ruszaniu pojazd nie powinien cofnąć się więcej niż 0,2 m, a silnik nie powinien zgasnąć. Osoba egzaminowana w trakcie wykonywania tego manewru po zatrzymaniu pojazdu na wzniesieniu zaciąga/uruchamia hamulec postojowy, a następnie rusza do przodu zwalniając go – nie dotyczy egzaminu w zakresie prawa jazdy kategorii AM, A1, A2 i A. Załącznik nr 2 tabela nr 4 pozycja nr 5:Przy ruszaniu pojazd nie powinien cofnąć się więcej niż 0,2 m, a silnik nie powinien zgasnąć. Osoba egzaminowana w trakcie wykonywania tego manewru po zatrzymaniu pojazdu na wzniesieniu zaciąga/uruchamia hamulec postojowy, a następnie rusza do przodu zwalniając go – nie dotyczy egzaminu w zakresie prawa jazdy kategorii A1, A2 i A.

Załącznik nr 2 tabela nr 4  poz. 9 w pkt 11) upewnienie się o możliwości jazdy:

a) wykluczenie prawdopodobieństwa spowodowania zagrożenia w ruchu drogowym,

b) ocena sytuacji wokół pojazdu,

c) płynne ruszenie – łagodne puszczenie sprzęgła, zwiększenie obrotów silnika;

Załącznik nr 2 tabela nr 4  poz. 9 w pkt 11) upewnienie się o możliwości jazdy:

a) wykluczenie prawdopodobieństwa spowodowania zagrożenia w ruchu drogowym,

b) ocena sytuacji wokół pojazdu,

c) płynne ruszenie – łagodne puszczenie sprzęgła, zwiększenie obrotów silnika;

d) włączenie świateł odpowiednich do jazdy w ruchu drogowym – jeżeli światła nie włączają się automatycznie

Sprzęganie przyczepy z pojazdem:osoba, mająca niedowład kończyn dolnych lub górnych, ma na wykonanie tego zadania ma 15 minut. Sprzęganie przyczepy z pojazdem:osoba, mająca niedowład kończyn dolnych lub górnych, ma na wykonanie tego zadania ma nie więcej niż 30 minut
 

WORD po upływie roku od dnia ostatniego nieudanego podejścia do egzaminu państwowego musi zwolnić PKK kursanta.

 

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 20 września 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawachRozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 20 września 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach

 

Aktualizacja

W związku z licznymi wątpliwościami, które pojawiły się po opublikowaniu w mediach komunikatu dotyczącego zmian w przepisach egzaminacyjnych, zespół portalu L-instruktor, zwrócił się z zapytaniem prasowym do resortu Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, z prośbą o wyjaśnienie.

Oto odpowiedź resortu:

Szanowny Panie,

w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami  (Dz. U. poz. 232 i 1655) wprowadzono zmianę brzmienia przepisu § 16 ust. 1 tego rozporządzenia. Dotychczas egzaminator obowiązkowo przerywał egzamin państwowy na prawo jazdy w przypadku popełnienia przez kandydata na kierowcę błędu określonego w tabeli błędów (tabela 1 załącznik nr 2 do rozporządzenia). W takim przypadku osoba egzaminowana otrzymywała od razu wynik negatywny z egzaminu państwowego. Od dnia 10 listopada 2016 r. egzaminator może przerwać egzamin (zlikwidowano bezwzględny obowiązek), ale nie musi tego zrobić. Ocena konieczności przerwania egzaminu należy do egzaminatora i jest zależna od sytuacji drogowej i ogólnej oceny kandydata na kierowcę. W odniesieniu do dotychczas obowiązujących przepisów różnica  polega też na tym, że w przypadku nieprzerwania egzaminu niewłaściwe wykonanie zadania egzaminator traktuje jako jeden z błędów i kontynuuje egzamin bez wynikającego z przerwania egzaminu wyniku negatywnego. Zmiany te pozwolą egzaminatorom na bardziej elastyczne ocenianie kandydatów na kierowców z większym uwzględnieniem ogólnych umiejętności kierującego pojazdem oraz niewłaściwego oznakowania dróg, czy sytuacji nietypowych na drodze.

Z pozdrowieniami,
Zespół prasowy
Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa