Termin ukończenia pierwszego szkolenia okresowego dla kierowców, którzy:

 • kat. C zdobyli do 10.09.2009 (włącznie)
 • kat. D zdobyli do 10.09.2008 (włącznie)

- jest uzależniony od daty uzyskania uprawnień danej kategorii.

 

W przypadku kategorii C (data uzyskania kat. E nie ma żadnego znaczenia!):

 • jeśli uprawnienia uzyskałeś do 31 grudnia 1980, pierwsze szkolenie powinieneś ukończyć do 10 września 2010 (jeśli go nie skończyłeś, zrób to jak najszybciej, bo to oznacza, że aktualnie nie masz uprawnień do prowadzenia pojazdów tej kategorii!),
 • jeśli uprawnienia uzyskałeś pomiędzy 1 stycznia 1981 a 31 grudnia 1995, pierwsze szkolenie powinieneś ukończyć do 10. września 2011 roku,
 • jeśli uprawnienia uzyskałeś pomiędzy 1 stycznia 1996 a 31 grudnia 2000, pierwsze szkolenie powinieneś ukończyć do 10. września 2012 roku,
 • jeśli uprawnienia uzyskałeś pomiędzy 1 stycznia 2001 a 31 grudnia 2005, pierwsze szkolenie powinieneś ukończyć do 10. września 2013 roku,
 • jeśli uprawnienia uzyskałeś pomiędzy 1 stycznia 2006 a 10. września 2009, pierwsze szkolenie powinieneś ukończyć do 10. września 2014 roku.

 

W przypadku kategorii D (data uzyskanej kat. E nie ma żadnego znaczenia!):

 • jeśli uprawnienia uzyskałeś do 31 grudnia 1980, pierwsze szkolenie powinieneś ukończyć do 10 września 2009,
 • jeśli uprawnienia uzyskałeś pomiędzy 1 stycznia 1981 a 31 grudnia 1990, pierwsze szkolenie powinieneś ukończyć do 10. września 2010 roku,
 • jeśli uprawnienia uzyskałeś pomiędzy 1 stycznia 1991 a 31 grudnia 2000, pierwsze szkolenie powinieneś ukończyć do 10. września 2011 roku,
 • jeśli uprawnienia uzyskałeś pomiędzy 1 stycznia 2001 a 31 grudnia 2005, pierwsze szkolenie powinieneś ukończyć do 10. września 2012 roku,
 • jeśli uprawnienia uzyskałeś pomiędzy 1 stycznia 2006 a 10. września 2008, pierwsze szkolenie powinieneś ukończyć do 10. września 2013 roku.

 

Po ukończeniu pierwszego szkolenia okresowego, kolejne szkolenia okresowe należy przechodzić co 5 lat.

Szkolenie okresowe będą musiały przejść także osoby, które ukończyły kwalifikację bez względu na jej rodzaj (wstępna, wstępna przyspieszona, uzupełniająca, uzupełniająca przyspieszona) przed upływem 5 lat od dnia uzyskania Świadectwa Kwalifikacji Zawodowej poświadczającego uzyskanie kwalifikacji. Przed otrzymaniem Świadectwa Kwalifikacji Zawodowej musisz wykonać badania lekarskie i badania psychologiczne a następnie dokonać wymiany prawa jazdy, by uzyskać w nim wpis posiadanych uprawnień.