Poniżej prezentujemy Państwu graficzny schemat, według którego następuje rozpoczęcie procedury zapisania się na kurs danej kategorii prawa jazdy w OSK Joanna.

 

Poniższa procedura jest identyczna dla wszystkich Ośrodków Szkolenia Kierowców.

Nr PKK (Profil Kandydata na Kierowcę) jest indywidualnie nadawanym numerem przez Starostę bądź Urząd Miasta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania. W Wydziale Komunikacji Starostwa lub Urzędu Miasta kandydat na kierowcę składa wniosek o wydanie prawa jazdy (wniosek ten otrzymacie Państwo min. w biurze OSK Joanna) oraz inne wymagane dokumenty (ewentualną zgodę rodziców / opiekunów, orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem, a w przypadku prawa jazdy kat. C, C+E, D, D+E również orzeczenie psychologa o braku przeciwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem).

PKK Towarzyszy Państwu przez całą drogę - od zapisania się na kurs, aż do zdania egzaminu na prawo jazdy.